سیستم حسابداری یکپارچه ویواسلتعداد کل خرید شما =1
نمایش خرید از طریق کارت اعتباری
مبلغ کل خرید = 9,500,000 ریال  

خرید شما با کارت اعتباری

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
اپلیکیشن فروشگاهی پرتاب از ویواسل
9,500,000 ریال9,500,000 ریال
  1 9,500,000 ریال
   
ادامه دادن خرید
اتمام خرید