وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 55,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
طراحی وب سایت با امکانات پایه از اصلی
55,000,000 ریال55,000,000 ریال
  1 55,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش