وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 6,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
شبکه های اجتماعی از اصلی
6,000,000 ریال6,000,000 ریال
  1 6,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش