وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 8,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
ثبت دامنه com. مدت اعتبار 1 سال از اصلی
8,000,000 ریال8,000,000 ریال
  1 8,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش