وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 15,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
گالری صدا و موزیک از اصلی
15,000,000 ریال15,000,000 ریال
  1 15,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش