وضعیت سفارش شماتعداد کل سفارش شما =1
نمایش سفارش از طریق سفارش  اعتباری
مبلغ کل سفارش = 9,000,000 ریال  

وضعیت سفارش

موافقت کردن
نوع کالا مبلغ واحدتعداد جمـــــع کل
منوی آگهی سایت از اصلی
9,000,000 ریال9,000,000 ریال
  1 9,000,000 ریال
   
ادامه دادن سفارش
اتمام سفارش