حداقل قیمت پیشنهادی سایت فروشگاهی
داخل سبد خرید

حداقل قیمت پیشنهادی سایت فروشگاهی

۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱- سیستم مکاتبات (۳نفر) ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- داشبورد ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- سیستم مدارک مهندسی (یک رشته مهندسی) ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴- سیستم مدیریت کالا ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۵- سیستم مدیریت سازندگان (۳نفر) ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۶- سیستم مدیریت اقلام (در ردیف شماره ۴ محاسبه شده است)

۷- سیستم مدیریت قرارداد ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸- سیستم مدیریت بر چسب ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۹- سیستم اشتراک اطلاعات ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۰- آرشیو مستندات ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۲- سیستم امنیت و سطح دسترسی (۵ کاربر) ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۲- سیستم یوزر گیری ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۳- سئو اکونومیک ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۴- بسته تبلیغات اکونومیک ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس
پشتیبانی واتساپ
پیگیری کالا
آموزش خرید از سایت
اینستاگرام
صفحه آغازین
محصولات دکترنیک
نرخ طراحی وبسایت