قیمت پیشنهادی حد وسط سایت فروشگاهی
داخل سبد خرید

قیمت پیشنهادی حد وسط سایت فروشگاهی

۳۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱- سیستم مکاتبات (۳نفر) ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- سیستم وظایف و تقویم (۳نفر) ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- داشبورد ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴- سیستم مدارک مهندسی (۳رشته مهندسی) ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۵- سیستم مدیریت کالا ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶- سیستم مدیریت پیشبرد کالا (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۷- درگاه ارسال و مرسلات ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸- سیستم مدیریت مدارک سازندگان (۵۵ نفر) ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۹- سیستم مدیریت اقلام (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۱۰- سیستم مدیریت انبار ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۱- سیستم مدیریت ارسال بار (در ردیف شماره ۷ محاسبه شده است)

۱۲- سیستم مدیریت خدمات پس از فروش ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۳- سیستم مدیریت قرار داد ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۴- سیستم مدیریت برچسب ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۱۵- سیستم اشتراک اطلاعات ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۶- آرشیو مستندات ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۷- سیستم امنیت و سطح دسترسی کاربر (۶۰ کاربر) ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۸- سیستم یوزر گیری ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۹- سئو هوشمند ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۰- بسته تبلیغات ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس
پشتیبانی واتساپ
پیگیری کالا
آموزش خرید از سایت
اینستاگرام
صفحه آغازین
محصولات دکترنیک
نرخ طراحی وبسایت