قیمت پیشنهادی پیشرفته سایت فروشگاهی
داخل سبد خرید

قیمت پیشنهادی پیشرفته سایت فروشگاهی

۳/۰۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱- سیستم مکاتبات (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲- سیستم وظایف و تقویم (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۳- سیستم مدیریت جلسات (۱۰۰۱نفر) ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۴- سیستم مدارک مهندسی (۵رشته مهندسی) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۵- سیستم مدیریت کالا ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

۶- سیستم خرید (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۷- سیستم مدیریت پیشبرد کالا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۸- داشبورد (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۹- سیستم درگاه ارسال و مرسلات ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۰- سیستم مدیریت مدارک سازندگان (۱۰۰۱نفر) ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۱- سیستم مدیریت اقلام (در ردیف شماره ۵ محاسبه شده است)

۱۲- سیستم مدیریت انبار ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۳- سیستم مدیریت ارسال بار ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۴- سیستم مدیریت خدمات پس از فروش ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۵- سیستم مدیریت قرار داد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۶- سیستم مدیریت بر چسب ۳۵/۰۰/۰۰۰ تومان

۱۷- سیستم اشتراک اطلاعات ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۸- آرشیو مستندات ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۱۹- سیستم امنیت و سطح دسترسی کاربر (۱۰۰۰کاربر) ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۰- سیستم یوزر گیری ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۱- سئو هوش مصنوعی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۲- سیستم تبلیغات وی آی پی ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

۲۳-سیستم مدیریت کل، امنیت کل و سیستم یکپارچه فروشگاهی ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانتلفن تماس
پشتیبانی واتساپ
پیگیری کالا
آموزش خرید از سایت
اینستاگرام
صفحه آغازین
محصولات دکترنیک
نرخ طراحی وبسایت